Jiřina Šiklová

    je česká sociologička, autorka mnohých odborných i publicistických statí a kníh. Žije v Prahe. V rokoch normalizácie nesmela prednášať a publikovať, pracovala v pražskej Thomayerovej nemocnici ako upratovačka a sociálna pracovníčka. Tu sa začala zaoberať gerontológiou, ktorej sa venuje podnes. Roku 1981 ju odsúdili na poldruha roka väzenia za podvratnú činnosť. Po osemdesiatom deviatom začala znovu pôsobiť na Karlovej univerzite v Prahe, vytvorila tu katedru sociálnej práce a založila vzdelávacie a informačné centrum Gender Studies. Vo vydavateľstve Kalich vydala úspešné knihy Deník staré paní (2003), Dopisy vnučce (2007) a Matky po e-mailu (2009).