Miroslav Kusý

    je politológ a filozof. Žije v Bratislave. Bol signatárom Charty 77, po roku 1989 rektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom Slovenského helsinského výboru, Nadácie Milana Šimečku a predsedom komisie UNESCO pre ľudské práva na Slovensku. Je autorom viacerých publikácií, medzi tie posledné napríklad patria Čo s našimi Maďarmi a Na vlnách Slobodnej Európy.