Peter Župník

    je výtvarný fotograf, jeden z členov Slovenskej novej vlny, ktorá študovala v osemdesiatych rokoch na pražskej FAMU. Žije v Paríži. Vystavoval v galériách po celom svete. Jeho fotografie figurujú vo množstve verejných zbierok: v Európskom dome fotografie, v Centre Georges Pompidou, Fond national d’art contemporain, v Elyzejskom múzeu v Lausanne a ďalších inštituciách a súkromných zbierkach. Okrem toho mu vyšli tri knihy fotografií: monografia Peter Župník, ktorej autorom je Václav Macek, Praha, paměti noci, publikácia z pražského vydavateľstva Torst s názvom Peter Župník. O Paríži nafotil príbeh, ktorý vyšiel v knihe Zaľúbení do Paríža. Viac na http://www.zupnik.eu.