Slavenka Drakulić

  je chorvátska spisovateľka a novinárka. Žije striedavo v Štokholme, vo Viedni a v Záhrebe. Bola stálou prispievateľkou chorvátskeho politického týždenníka Feral Tribune, ktorý však v roku 2008 prestal vychádzať. V českom preklade jej vyšli dve knihy esejí: Jak jsme přežili komunismus a Ani mouše by neublížili (o procesoch s vojnovými zločincami na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu), v slovenskom preklade vo vydavateľstve Aspekt kniha Myš v múzeu komunizmu a iné životy pod psa. „Aj pre mňa Európa predstavuje duchovnú krajinu, ktorú charakterizuje neistota a premenlivé hranice. Máme pred sebou tento obraz, ale potom si musíme položiť otázku: prečo cítime takú veľkú potrebu definovať sa v rámci týchto hraníc, ak sú skutočne natoľko premenlivé? Istým spôsobom je to všetko otázka perspektívy: keď som v Amerike či Japonsku, samozrejme, že si uvedomujem, že som Európanka, ale keď som naspäť, hneď je to iné. A keďže hranice sa stále menia a v podstate je to len otázka duchovnej krajiny a perspektívy, mali by sme zamyslieť nad dvoma otázkami. Tou prvou je neistota a strach a tou druhou je otázka, či by sme nemali oveľa pružnejšie uvažovať o tom, čo je a čo nie je Európa a či rozdiel medzi Európou a ne-Európou nie je zemepisný, ale politický. A dalo by sa tiež povedať, že je to rozdiel medzi demokraciou, kapitalizmom a komunizmom. V tom prípade by však Slovensko, ktoré pred dvadsiatimi rokmi bolo na strane Východu a tvorilo súčasť Východnej Európy, už do Východnej Európy nepatrilo, pretože sa z neho stala demokratická krajina.“

 • Ako keby som tam nebola

  Silná, znepokojujúca dráma Juanity Wilson zaznamenáva hrôzy spáchané
  počas vojny v bývalej Juhoslávii. Slovenskú premiéru na Stredoeurópskom
  fóre uvedie Slavenka Drakulić, autorka knihy S – román o Balkáne, podľa ktorej bol film nakrútený.

 • Ako zostať slobodní?

  Milí čitatelia, po roku pre Vás opäť pripravujeme v Bratislave Stredoeurópske fórum. Na to minuloročné spomína a na tohtoročné vás pozýva Slavenka Drakulić.