G. M. Tamás

    je maďarský ľavicový filozof a intelektuál, jedna z najvýznamnejších politických osobností v Európe. Je autorom množstva vedeckých publikácií a článkov a jeho život je úzko previazaný s politickými dejinami 20. a 21. storočia. G. M. Tamás sa narodil v Cluji v Rumunsku, v súčasnosti žije v Budapešti. V rokoch 1985 až 1988 prednášal na univerzitách v USA, Británii a Francúzsku a študoval v Oxforde. V rokoch 1989 až 1994 bol poslancom maďarského parlamentu za Zväz slobodných demokratov (SZDSZ), v posledných rokoch sa zas priklonil k marxizmu. Pravidelne prispieva do týždenníka Times Literary Supplement a najvýznamnejších maďarských denníkov. Vydal, okrem iných, knihy A teória esélyei: Esszék, bírálatok (Perspektívy teórie: eseje a recenzie) The Prospects for Theory: Essays and Reviews), Másvilág: Politikai esszék (Iný svet: Politické eseje), Törzsi fogalmak  (Kmeňové koncepcie) a najnovšie, spolu s Geroldom Wallnerom Kommunismus nach 1989: Beiträge zu Klassentheorie, Realsozialismus und Osteuropa (Komunizmus po roku 1989: Príspevky k triednej teórii, reálnemu socializmu a Východnej Európe,). “Ak si skutočne myslíme, že všetci ľudia sú rovní, tak musíme bojovať proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti, či sa týkajú triedy, rasy, rodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, povolania, veku, atď. A najlepšie pôjde, keď si uvedomíme, že národné štáty a politická prax, založená na moci ekonomických elít a dominantných  menšín, prevažne bielych, sa bude musieť zmeniť, aby sme dosiahli slobodu a rovnosť. Je to dávna úloha, no stale je aktuálna, pretož teraz až vidíme, čo dokážu aj takzvané liberálne štáty. Utečenecká kríza ukázala, že dokonca aj spolupracujúce liberálne štáty sú absolútne neschopné – a v prípade Maďarska neochotné – riešiť takúto situáciu. Táto neľudská ľahostajnosť voči skupinám obyvateľov, svojvoľne pokladaných za cudzie či ‘barbarské’ sa obíde bez následkov, pretože ich ako jednotlivcov nepokladáme za rovnako hodnotných ako sme my. Východoeurópske média to otvorene hlásajú. Samozrejme, existujú rozdiely medzi krajnami; niektoré sú viac a iné menej tolerantné, no problémy sú podobné.”