Andrej Dynko

    je bieloruský spisovateľ a esejista. Predseda bieloruského P. E. N. klubu, šéfredaktor nezávislého týždenníka Naša Niva a zástupca šéfredaktora časopisu Arche.