Ivan M. Havel

    je český filozof a vedec. Žije v Prahe. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu ČVUT v Prahe, roku 1971 získal doktorát na univerzite v Berkeley v Kalifornii. Niekoľko rokov pracoval ako výskumný pracovník na Československej akadémii vied v Prahe. Zaoberá sa kybernetikou, umelou inteligenciou, kognitívnymi vedami a ich presahom do filozofie. Je docentom na Univerzite Karlovej v Prahe, pôsobí v Centre pre teoretické štúdia – transdisciplinárnom spoločnom pracovisku Univezity Karlovej a Adémie vied ČR, ktorého bol do marca 2008 riaditeľom. Prednáša tiež na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej. Od roku 1990 je šéfredaktorom prírodovedeckého časopisu Vesmír. Je autorom mnohých štúdií knižne mu napríklad vyšli dva výbery úvodníkov z Vesmíru Otevřené oči a zvednuté obočí a Zvednuté obočí a zjitřená mysl, korešpondencia so spisovateľom Michalom Ajvazom Sindibádův dům a Snování alebo „feéria“ Arsemid. Ivan M. Havel je brat prezidenta Václava Havla, s ktorým patril v roku 1989 medzi zakladateľov Občianskeho fóra.
    Viac o autorovi nájdete na stánke http://www.cts.cuni.cz/~havel/