László F. Földényi

    je maďarský teoretik umenia, literárny vedec a esejista. Žije v Budapešti. Je docentom na Ústave pre porovnávacie literárne vedy na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. V slovenskom preklade mu vyšli knihy esejí Melanchólia a Goyov pes.