Rudolf Chmel

    je literárny vedec a politik. Prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny za stranu Most-Híd. V rokoch 1990 – 1992 bol veľvyslancom ČSFR v Maďarsku, v rokoch 2002 – 2006 (s ročnou prestávkou 2005 – 2006) ministrom kultúry Slovenskej republiky a v rokoch 2010 – 2012 podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Žije v Bratislave. Je šéfredaktorom časopisu Os a autorom kníh o slovenskej literatúre, slovensko-maďarských vzťahoch, atď. Medzi jeho posledné knihy patria Dejiny slovenskej literárnej kritiky, Moja maďarská otázka, Moje slovenské pochybnosti, Romantizmus v globalizme a Slovenský komplex. Je nositeľom prvej Ceny ministrov zahraničia Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a Maďarskej republiky Kingy Gönczovej Za porozumenie a dobré susedstvo. „Aké alternatívy vieme ponúknuť z pohľadu našej postkomunistickej skúsenosti, dajme tomu na Slovensku? V niečom sa predsa len môžeme odvolať na našu skúsenosť: boj s mečiarizmom a neprestávajúci zápas osamelých donkichotov s nacionalizmom a národným populizmom. Tento boj sme síce ešte ani zďaleka nevyhrali, neznamená to však, že v ňom možno poľaviť! Teraz zrejme treba poraziť neoliberálnych populistov – nacionálnych aj ekonomických. Aj nacionálne-ekonomických. Účtovnícky strach o vlastné úspory a výšku inflácie u nich prevažuje všetko ostatné – dokonca aj strach z islamu. Strany, parazitujúce na tejto masovej obave, či skôr hystérii, tu už však existujú. Nielen na Slovensku, aj v Nemecku, napríklad. Zatiaľ len u nás sa jednej z nich podarilo rozbiť aj vládu, ktorá pôvodne fungovala na báze európskeho konsenzu. Aspoň v niečom sme sa teda po dlhom čase ,preslávili‘. V rozbíjaní, deštrukcii – nebodaj aj Európy. Uvidíme, či máme v zásobe predsa len aj čosi konštrukčné, skladobné a ešte – primerané našej špecifickej geopolitickej váhe.“

  • O škodlivosti sebectva, v strednej Európe zvlášť

    Vlečka mravnej traumy nových čias. Úvodný prejav Rudolfa Chmela.