Roger Griffin: Poďte sa postaviť na barikády

“Som pevne presvedčený , že jediné, čoho sa treba báť, je samotný strach – nepomenovaná, nezargumentovaná, neoprávnená hrôza, paralyzujúca úsilie potrebné na to, aby sme nekapitulovali už vopred.” To povedal Franklin Roosevelt roku 1933.

Svet dnes nie rozdelený na náboženstvá alebo kultúry, ale na ľudí, čo sú tak paralyzovaní strachom zo života v komplikovanom a mätúcom svete plnom ohrození osobnej slobody, aktivity, prosperity a identity, že hľadajú obetných baránkov. A na tých, čo sa snažia presadiť humanistické hodnoty napriek silám intolerancie, násilia, a tým pádom odmietajú démonizovať iných. Sme svedkami tohto sporu v Spojených štátoch, vo volebných kampaniach v Holandsku, Francúzsku, Rakúsku. Vidíme ho v Maďarsku, v Rumunsku, v Poľsku a Grécku, ale aj v Taliansku, Švajčiarsku, Dánsku a v Británii.

Vidíme ho aj na Slovensku.

Tým, že prídete na toto fórum, postavíte sa na barikády, ktoré nie sú postavené zo strachu, nenávisti, arogancie a násilia, ale zo súcitu, inteligencie, občianskej odvahy a nádeje. Odídete z bratislavskej Starej tržnice informovanejší, s dobitou batériou humanizmu, s kvalitnejšiou výstrojou proti lákadlám jednoduchých riešení, ktorých logickou dohrou sú konečné riešenia.

Roger Griffin, profesor politológie a moderných dejín, Oxford Brooks University
Oxford, 28. február 2017