Andrea Puková

andrea.pukova@salon.eu.sk

Je novinárka. Po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského nastúpila do týždenníka Mosty. V roku 1996 spolu s Martou Šimečkovou vytvorila prílohu Fórum v denníku Sme, neskôr pracovala v týždenníku Domino-Fórum, v denníku Sme. Od roku 2004 v mesačníku OS, a časopise Anthropos. V roku 2005 získala štipendium Mileny Jesenskej viedenského Institut für Wissenschaften vom Menschen na sériu rozhovorov o Európe. Roku 2014 jej vyšla kniha Zaľúbení do Paríža (fotografie Peter Župník).


Julia Sherwood

juliasherwood517@gmail.com

V roku 1978 sa vysťahovala z Bratislavy, najprv do Západného Nemecka a potom do Veľkej Británie. Vyše dvadsať rokov pracovala na Medzinárodnom sekretariáte Amnesty International v Londýne, kde podporovala zakladanie pobočiek tejto organizácie vo Východnej a Strednej Európe; neskôr sa zaoberala rozvojom advokácie v miestnych pobočkách organizácie Save the Children s dôrazom na Čínu, Etiópiu, Pakistan a krajiny bývalej Juhoslávie. Momentálne žije v Spojených štátoch a venuje sa prekladaniu.


Marta Šimečková

marta.simeckova@gmail.com

Novinárka, tlmočníčka, publikuje ako Marta Frišová. Po osemdesiatom deviatom roku redaktorka vydavateľstva Archa, neskôr redigovala česko-slovenský týždenník Mosty, spolu s Andreou Pukovou vytvorila prílohu Fórum v denníku Sme, neskôr pracovala v týždenníku Domino-Fórum, v denníku Sme. Od roku 2004 v mesačníku OS, ktorého je aj dnes editorkou. V roku 2005 získala štipendium Mileny Jesenskej viedenského Institut für Wissenschaften vom Menschen na sériu rozhovorov o Európe.