Adam Michnik

    je poľský novinár a spisovateľ. Zakladateľ a šéfredaktor denníka Gazeta Wyborcza. Žije vo Varšave, pôsobí aj ako hosťujúci profesor na univerzite Princetone. V slovenskom preklade vyšli jeho eseje pod názvom Zlosť a hanba, Smútok a hrdosť výber zo spoločenských, politických, historických a filozofických úvah z rokov 1995 – 2005 a eseje Sokratov tieň. Naša spoločnosť si podrazila nohy. Ale na demokraciu sa nemôžeme urážať, demokraciu si musíme ctiť a z tohto hľadiska nesmieme hovoriť, že výbory sú sfalšované, že je to dielo špaciálnych služieb. Nie, Poliaci takto hlasovali a našou úlohou je teraz pozerať sa tejto vláde na prsty, ale v podstate jej priať úspechy. Nie čo sa týka tej systémovo-inštitucionálnej revolúcie , len aby nám nezničili Poľsko. Lebo ja sa obávam, že ich vláda môže byť pre Poľsko jednoducho škodlivá. Je jasné, že keď tu existuje taký silný xenofobický potenciál, každá vláda s tým musí počítať. S xenofóbiou je to ako so sexom: robí sa to, ale nehovorí sa o tom. A ak líder politickej strany, ktorá vyhráva voľby, hovorí, že utečenci sú nositeľmi parazitov, kto vie aké, je to horor. Absolútne sa tým kompromituje štát, spoločnosť a národ. Čo robí roľní, keď mu búrka zničí úrodu? Zaseje zas. Máme pred sebou štyri veľmi ťažké roky, nepochybujem, že táto vláda sa nebude podobať na rozličné predchádzajúce, bude sa skôr podobať tomu, čo robili, keď boli predtým pri moci. Čakajú nás provokácie, odpočúvanie. Politiku nahradí model operácií špeciálnych služieb. Keď rozmýšľam o modele štátu, ktorý nás čakám, obávam sa, že to bude putinizmus v poľských národných farbách.“