Martin M. Šimečka

    je spisovateľ a novinár. Do roku 1989 publikoval v samizdate, neskôr bol šéfredaktorom vydavateľstva Archa, týždenníka Domino-Fórum a denníka SME. Je tiež autorom noviel Džin (vlani vyšla po 25 rokoch v novom vydaní) a Záujem, súboru komentovaných listov jeho otca z väzenia Světelná znamení a knihy esejí Hľadanie obáv. Od novembra 2006 do januára 2009 bol aj šéfredaktorom týždenníka Respekt, ktorý vychádza v Prahe, neskôr jeho editorom. Od novembra 2016 je komentárom a editorom Denníka N. Žije v Bratislave. “Nevieme, čo nás čaká, ale cítime, že súboj medzi pravdou a lžou, medzi civilizáciou a barbarstvom sa naplno rozhorel a víťazstvo jedného či druhého nie je vopred zaručené. Havel chápal prehru „duchovného človeka“, ako o ňom písal filozof Jan Patočka, ako prirodzený údel. Paradoxne mu však vedomie o tomto údele dávalo silu, s ktorou si komunisti ani jeho neskorší protivníci nevedeli rady. Na rozdiel od nich totiž nemal strach z prehry, mal len strach z vlastného zlyhania. Preto nemohol byť porazený. (…) Život Václava Havla sa zvonku javí ako rozprávkový príbeh, ktorý je so svojím zdanlivo šťastným koncom natoľko neopakovateľný, že by mohol zvádzať k myšlienke, že ísť v jeho stopách nemá zmysel. To je však retrospektívny blud. Prezidentská funkcia nebola vyvrcholením jeho života, ale lekciou prirodzeného údelu, že aj víťazstvo je súčasťou prehry, pretože víťazstvo je dočasné a prehra je trvalá. Skutočným šťastím a odmenou za prijatie tohto údelu je ona zaujatosť životom, ktorej bol Václav Havel žiarivým príkladom. Dokonca aj v posledných mesiacoch, keď už bol nesmierne unavený a mnohí sme s úzkosťou tušili nielen jeho koniec, ale aj koniec jednej éry, bol zaujatý myšlienkou na život v tom najširšom zmysle. Už som sa o tom raz zmienil, ale nenapísal som to celé. Na oslavách jeho posledných narodenín mi na otázku, o čom premýšľa, odvetil, že o tom, či „samotná existencia sveta je dôkazom jeho zmyslu“. A aký zmysel má naša ľudská existencia, spýtal som sa ho. Chvíľu mlčal, ako keby hľadal tie najjednoduchšie slová. A potom povedal: ‘Udržať civilizáciu.’”

  • O pravde a láske

    Všetci nesieme zodpovednosť za to, ak zvíťazí lož a nenávisť.. Píše Martin M. Šimečka