Roger Griffin

    je anglický profesor moderných dejín na univerzite Oxford Brookes. Je uznávaný ako jeden z najväčších svetových odborníkov na sociálnohistorickú a ideologickú dynamiku fašizmu. Zaoberá sa vzťahom medzi modernitou a rozličnými formami politického či náboženského fanatizmu, obzvlášť súčasného terorizmu. Je autorom mnohých kníh, z ktorých posledná, Terrorist’s Creed: Fanatical Violence and the Human Need for Meaning (Krédo teroristov: Fanatické násilie a ľudská potreba zmyslu), vyšla roku 2012. V českom preklade mu roku 2015 vyšla kniha Modernismus a fašismus. Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera. “Napriek tomu, že Trumpa jeho kritici často označujú za ‘fašistu’, nebolo by od veci, keby novinári používali politické kategórie trochu citlivejšie. Donald Trump je populista, presnejšie povedané, radikálny pravicový populista. Za svoju moc vďačí tomu, že primitívnym spôsobom artikuluje bežne rozšírené predsudky a zjednodušujúce diagnózy zložitých problémov, o ktorých by pri uplatnení v praxi vysvitlo, že sú kontraproduktívne, diskriminačné a neľudské v rozličných sférach ako na domácej tak i na medzinárodnej pôde. Krikľúň Vladimír Žirinovskij bol Putinovou érou ruským pravicovým populistom, ktorý hovoril, že bude od cudzincov v vyberať poplatok, ak sa nenaučia hovoriť po rusky, že zariadi, aby sa vodka predávala za babku a prinúti všetkých európskych homosexuálov presťahovať sa do Holandska. Putin je ďaší, oveľa nebezpečnejší predstaviteľ populizmu s geopolitickými ambíciami, zatiaľ čo Berlusconi bol jeho komickou, menej puritánskou podobou, ľahkou váhou. Na to, aby sa stali fašistami, by si títo politici, tak ako Mussolini a Hitler, museli naplánovať, že sa dostanú k moci demokratickými prostriedkami, aby potom mohli inštitúcie liberálnej demokracie celkom demontovať alebo prekrútiť. Zatiaľ napriek všetkým jeho chybám nič nenaznačuje, že by Donald Trump mal v úmysle zničiť ústavný systém USA a nahradiť ho totalitným ‘novým poriadkom’ a stať sa jeho charizmatickým vodcom na večné (v jeho prípade krátke) časy. Nepokúšali sa o to ani ostatní takzvaní ‚fašisti‘ ako Margaret Thatcher, Angela Merkel, George Bush či Barack Obama, a preto táto nálepka neplatí ani v ich prípade. Chápem, že heslo ‘Trump je radikálny pravicový populista’ nemá taký (populistický) cveng ako ‘Trump je fašista’ a nedá sa o ňom tak dobre vtipkovať. Je tým, kým je: chce, aby Amerika bola zas veľká, nie však, aby sa znovuzrodila v podobe nového totalitného zriadenia, nehovoriac už o tom, že by chcel jej občanov podrobiť násilnému štátnemu mocenskému monopolu, ktorý by, okrem iného, miliardárom ako on nedovolil vychutnávať si plody svojich pokútnych ziskov alebo kandidovať na prezidenta.”