Magdaléna Špotáková

je psychologička, od roku 1988 pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Venuje sa témam inklúzie a integrácie,...

Robert Čapek

je učiteľ a spisovateľ. Začínal ako učiteľ na internátnej škole, neskôr pracoval ako vychovávateľ. Má skúsenosti s učením na všetkých...

Janette Motlová

riaditeľka Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V...

Juraj Hipš

je pedagóg, aktivista v oblasti vzdelávania a metodiky výučby a politik. Založil mimovládnu organizáciu CEEV Živica, pod ktorej hlavičkou rozbehol...

Mariana Korbelová

je učiteľka. Riaditeľka Základnej školy v Plaveckom Štvrtku. Žije v Stupave. “Sme pestrofarebná škola – vzdelávame deti s rôznorodými...

Tina Gažovičová

vyštudovala sociológiu a verejnú politiku. Venuje sa vzdelávacím politikám a inkluzívnemu prístupu v školstve. Podieľala sa na príprave...

Miroslava Hapalová

je psychologička. V slovenskej pobočke neziskovej organizácie Člověk v tísni pôsobila osem rokov na riaditeľskej pozícii. Zameriavala sa na...

Ingrid Kosová

má technicko-ekonomické a pedagogické vzdelanie. Pôsobila som na úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity a od roku 2008 pracujem v neziskovom...

Gábor T. Szánto

je maďarský spisovateľ, scénarista a šéfredaktor židovského mesačníka Szombat. Študoval politológiu a právo v Budapešti, v Spojených štátoch...

Beata Balogová

je novinárka a spisovateľka, šéfredaktorka denníka SME. Žije v Bratislave. Pôsobila aj ako šéfredaktorka The Slovak Spectator, týždenníka v...

Právo na budúcnosť

27. a 28. apríla bude v Plaveckom Štvrtku medzinárodná konferencia a aktualizačné vzdelávanie Právo na budúcnosť .

Stredoeurópske fórum o pamäti

V spolupráci s občianskym združením Literárna Bašta sme zorganizovali špeciálne vydanie Stredoeurópske fórum, ktoré sa uskutoční 14. marca o 17:30 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.