Čo je Stredoeurópske fórum?

Na jeseň 1989 sa táto časť sveta znovu stala skutočnou súčasťou Európy. Bol to hlavný slogan Nežnej revolúcie: otvoriť sa svetu. Sme presvedčení, že najlepším spôsobom, ako toto výročie zbaviť sentimentu a vyhnúť sa tomu, aby sa obmedzilo na spomínanie, je otvoriť ho medzinárodnému kontextu, predovšetkým kontextu krajín roku 1989.

Občianske združenie Projekt Fórum pozýva do Bratislavy niekoľko desiatok z najzaujímavejších spisovateľov, akademikov a tiež niekoľko politikov z rôznych generácií, s rôznou skúsenosťou, rôznym jazykom a s rôznymi názormi na diskusiu o najdôležitejších problémoch, pred ktorým stredná Európa stojí.Počnúc presahom totalitnej (fašistickej i komunistickej) minulosti do demokratickej prítomnosti, cez vzťah k menšinám, osobitne našej najväčšej spoločnej menšine – k Rómom, skorumpovanosť elít, nezávislosť, respektíve závislosť médií a nové podoby populizmu až po budúcnosť demokracie zmietanej globálnou ekonomickou krízou.

Demokratické štáty, ktoré sa stali súčasťou Európskej únie, akoby boli čoraz unavenejšie z náporov populizmov, korupcie, rasizmu a šovinizmu. A nakoniec začalo zlyhávať už aj to, čo sme si osvojili najhladšie: anglosaský model trhovej ekonomiky. Skrátka, všetko, čo sa ešte pred pár rokmi javilo ako jasné a samozrejmé, sa nám pred očami drobí a prestáva platiť.

Stredná Európa potrebuje novú intelektuálnu energiu. Stredoeurópske fórum ponúka priestor na intenzívnu diskusiu bez ideologických bariér.