Otvorená spoločnosť uprostred krízy


Aké sú možnosti udržateľnosti slobody a demokracie v otriasajúcom sa globálnom kapitalizme dvadsať rokov potom, ako veľká časť strednej Európy znovuobjavila voľný trh? Diskusiu o týchto otázkach moderoval spisovateľ Martin M. Šimečka (Bratislava).


Britská politologička Mary Kaldor (Londýn) pokladá finančnú krízu za symptóm čohosi hlbšieho – celosvetovej krízy demokracie a hlbokého deficitu legitimity; voľný trh vidí ako užitočný nástroj na odstránenie starých systémov a vytváranie nových technológií, ktorý však nedokáže vytvoriť nové modely rozvoja.


Politika Karla Schwarzenberga (Praha) mrzí, že kapitalizmus bol prevzatý ako hotový recept, ale bez morálneho základu, a preto vidí základ ekonomickej krízy v morálnej kríze, strate pocitu zodpovednosti. V každom systéme sú zlodeji, raubiari a lupiči, vždy tu boli v dejinách, ale iná vec je povedať, že zlodejina je zdravá súčasť systému.


Ekonómka Brigita Schmögnerová (Bratislava – Londýn) konštatovala, že z troch hlavných faktorov transformácie – privatizácia, liberalizácia a stabilizácia – prvé dva ďalej trvajú v Strednej Európe, ale tretí nepokračuje.


A predseda a zakladateľ Európskej ľudovej strany Wilfried Martens (Brusel) zdôraznil, že je dôležité dodržiavať pravidlá a volal po spoločnom európskom postupe.

Foto Peter Župník