V. Panel: O Expertoch

Na Stredoeurópskom fóre roku 2009 Václav Havel vyhlásil, že sme spravili chybu, pretože sme uverili ekonomickým expertom a časť svojej intelektuálnej a politickej zodpovednosti sme postúpili im. Za štyri roky, ktoré odvtedy prešli, sa význam Európy vo svete zmenšil a úsporné opatrenia, ktorých sa dožadujú experti, vyvolávajú čoraz zúrivejšie spory, konštatovala nemecká politologička Ulrike Ackermann na úvod diskusie, v ktorej sa traja poprední európski intelektuáli Lajos Bokros, Pascal BrucknerAdam Michnik zamýšľali nad mocou expertov v dnešnom svete.

Ulrike Ackermann. Foto: Peter Župník

Europoslanec a bývalý maďarský minister financií Lajos Bokros, ktorého slávny „Bokrosov balíček“ bol jedným z prvých príkladov prísnych úsporných opatrení na oživenie ekonomiky, tvrdil, že experti hrajú v demokratickej spoločnosti zohrávajú rovnako významnú úlohu ako politici. „Problém nastáva vtedy, keď sa politici začnú pokladať za všemocných a vševedúcich a vytisnú na okraj expertov, a naopak.“ Musí medzi nimi vládnuť vládla rovnováha, pretože obe krajnosti sú rovnako nebezpečné: príklad Chile za vlády generála Pinochet ukazuje, že krajina môže prosperovať ekonomicky pod vedením expertov, ale politicky neuspeje, ak je to diktatúra. V dnešnom Maďarsku sa zas „časť vládnucej elity pokladá za všemocnú a vševedúcu a nazdáva sa, že sa zaobíde bez expertov“.  Súčasné ekonomické problémy v rámci EÚ však nezapríčinili experti, ale politici, ktorí unáhlene vytvorili menovú úniu bez toho, aby najprv harmonizovali finančnú politiku. Európska únia je projekt, ktorý si musíme vážiť a ktorý napriek svojim súčasným problémov aj mnohé dosiahol, predovšetkým bezprecedentných šesťdesiat rokov bez vojen. „K ďalším vymoženostiam patrí aj jednotný trh a Schengenská zóna, čo ocení každý, kto si pamätá ostnaté drôty napríklad v Devíne.“

Lajos Bokros. Foto: Peter Župník

„Človek nemusí byť expertom, aby videl, že Európa je v riadnej šlamastike,“ vyhlásil francúzsky filozof Pascal Bruckner, ktorý je presvedčený, že bola veľká chyba prenechať moc expertom a dovoliť politikom, aby sa stiahli do úzadia. „Ak chceme zachrániť trhovú ekonomiku, musíme ovládnuť Wall Street a City a nedovoliť, aby tieto inštitúcie ovládali nás.“  Varoval pred katastrofickou budúcnosťou a obrátil sa na spoludiskutujúcich s otázkou: „Budeme takto pokračovať alebo chceme, aby naše deti žili dobre?  Nebolo by lepšie, keby sme zrušili grécky úver miesto toho, aby sme Grécko pomaly zabíjali?“ Európa sa nemá čo pýšiť šesťdesiatimi rokmi mieru, nazdáva sa Pascal Bruckner, aj vzhľadom na to, že dopustila vojnu v Juhoslávii. Európska únia je vlastne len rozprávka: „Očakávali sme blahobyt z ničoho. Každá krajina, ktorá sa prihlásila, bola prijatá, ak vykázala čo len známku demokracie – prečo sme rovno neprijali aj Azerbajdžan, Maroko či Brazíliu? Teraz sa ukazuje, že Európa neexistuje a Brusel je len byrokracia.“ Európania skutočne uverili, že víťazstvo nad fašizmom a komunizmom znamená koniec dejín a že zbytok sveta pôjde v našich šľapajách, ale roku 2012 „sa krajiny Tretieho Sveta pomaly vynárajú z chudoby a utrpenia, zatiaľ čo my sa utápame v samoľúbosti.“

Pascal Bruckner. Foto: Peter Župník

Poľský novinár Adam Michnik bol zástancom reforiem, ktoré v Poľsku po páde komunizmu zaviedol  Leszek Balcerowicz, pretože v tom čase boli potrebné: „Poľsko bolo na dne a potrebovalo mocné vzopätie. Keď chcete prejsť cez rieku, nemôžete robiť malé kroky, musíte urobiť veľký skok, to však neznamená, že sa dvadsať rokov dajú robiť samé skoky.“ Úsporné opatrenia sú v určitých situáciách potrebné a je pochopiteľné, že Slováci, ako chudobnejší národ, nemajú chuť platiť za vysoké dôchodky v Grécku. Napriek všetkým problémom Adam Michnik naďalej verí v európsky projekt: „Je to síce rozprávka, ale krásna rozprávka, tak prečo by sme sa jej mali vzdať? Skôr akoby sa rozpadla Európska Únia sa rozpadne Veľká Británia (ak sa Škótsko osamostatní).“ V reálnej politike Adam Michnik nevidí veľký rozdiel medzi expertami a politikmi: „Bol Goebbels expert na propagandu? Bol Beria expert na diktatúru?“ Vo chvíli, keď sa expert stane politikom, musíme ho hodnotiť ako politika a ak sa neosvedčí, národ mu vo voľbách ukáže červenú kartu.

Adam Michnik. Foto: Peter Župník