2. Panel: Nekonajte, myslite!

Egon Gál:

Nepokladal by som Obamovo zvolenie za veľké víťazstvo, lebo kľudne ešte môže prísť doba, kedy Barack Obama nebude môcť byť zvolený alebo keď Kotleba bude primátor. Človeka nezmeníte. Jediné, čo sa zmenilo sú inštitúcie. Jediná nádej je vytvoriť inštitúcie, ktoré nedovolia návrat späť.

Evolúcia pracuje pomalšie ako plynie kultúrny čas. Ľudský mozog sa síce mení a mení sa veľmi pomaly, ale v našom súčasnom mozgu sú zbytky našich predkov, lovcov a zberačov, vrstvy paleolitického človeka. A na tieto vrstvy zas budujú modernejšie, novšie. Ale evolučne dané sú nám nacionalizmy, skupinové nevraživosti, spor menšina-väčšina, katolíci-židia, všetky sú to spory medzi kmeňmi, dané našou kmeňovou podstatou. Že nadobúdajú nové ideologické podoby je všetko, čím sa dejiny prejavujú: vznik nových ideológií a náboženstiev.  Kresťanstvo prinieslo svetu to, že v porovnaní s predchádzajúcimi menšími náboženstvami sa zväčšil kruh ľudí, ktorí sú pre nás „my“.  Lenže dnes je tento kruh malý.

Prekonať niektoré poznatky vedy je ako pokúšať sa prekonať gravitáciu. Sú niektoré pravdy, ako napríklad že 2 x 2 = 4, ktoré neprekonáte. Neprekonáte architektúru mozgu, budovanú milióny rokov. Človek je preto ťažko pochopiteľný a svet ťažko zrozumiteľný, že sa neriadi prísnymi prírodnými zákonmi, ale zvykmi.

Kamil Fila:

Žižekove filmy svojí formou nenaplňujú podstatu umění tak, že by nás forma samotná nutila přehodnotit svět. Ve filmu je podivná scéna, kdy stojí na vrakovišti letadel a říká, že aby jsme se změnili, musíme se ohlédnout a pohlédnout na ty trosky. A to se mu daří, je to vlastně poselství dnešního panelu: nekonejte a myslete.

Média nám říkají: proboha, někoho volte, aby jste měli pocit, že jste se podíleli na tomto světe. To se teď v českých volbách stalo a výsledek je, že byly zvoleny strany nesystémové. V takovém případě je vhodný jistý druh pasivity, který doporučuje Žižek , není to jenom revoluční násilí, ale take nekonání: já vám na vaše volby kašlu, chci, aby ste vymysleli politiku, ktorá má nějaký obsah. Don’t Act, Think!

Největší omyl emancipačních hnutí, prodej revolty vede k tomu, že je pořád víc rozmazlených fracků, kteří pořád víc konzumují.  Jeho poselství dávalo smysl v případě českých voleb: nemusíte si vybírat z blbých možností. Jestli jste nuceni volit, a nemyslíte si, že tím něco změníte, máte právo být pasivní.

Michal Havran.

Foto: Peter Župník