Za čo by ste dali život?

ZA ČO BY STE DALI ŽIVOT?

Haris Pašović/EastWest Center Sarajevo

Bratislava, Stará Tržnica, 13. november 2016 o 19.00 h

Foto: EastWest Center Sarajevo

Foto: EastWest Center Sarajevo

Nápad na toto predstavenie sa zrodil pred niekoľkými mesiacmi počas hereckého seminára na Akadémii umenia v Novom Sade, kde som pracoval s divadelnými študentami profesora Borisa Isakovića. Pracovali sme na divadelných portrétoch niekoľkých ľudí, ktorí obetovali život za svoje ideály. Opýtal som sa hercov: “Za čo by ste vy dali život?”

Keď vylúčime rodinu, za ktorú by dala život väčšina ľudí, ostáva tu otázka, či existuje nejaká myšlienka či projekt, za ktorý by sme boli ochotní položiť život. A toto bol začiatok mimoriadne vzrušujúceho procesu skúmania osudov, myšlienok, filozofií, ideálov a paralelne s tým aj nových divadelných foriem. Éra univerzálnej komunikácie, v ktorej žijeme, zmenila komunikačnú paradigmu. Čo sú to za identity, čo komunikujú vo virtuálnom priestore? Sú to skutoční ľudia? Individuálne vytvorené identity? Skupina so spoločným „prístupom“ vo forme jednej identity? Automatizovaná identita? Moderná komunikácia vo virtuálnom priestore umožňuje všetky tieto formy identity. V našej ére sa rozprávači skrývajú za IP adresou, nezáleží natoľko na tom, kým sú a kde sú alebo čo hovoria – ich identita komunikuje vo virtuálnom intelektuálnom časopriestore.

Každá identita má prístup k celému príbehu, sama ho sleduje a prispieva k jeho formulovaniu. Možno to znie trochu zložito, ale nie je to tak. To len súčasný diskurz presahuje tradičnú dramaturgickú formu, pretože si nevystačí s novou paradigmou nášho života.

Herec a režisér sa v tejto novej paradigme menia, mení sa rýchlosť, pozornosť. Kontakty sa nadväzujú inak ako kedysi. Mení sa aj divák. Diváci majú v našich predstaveniach viac súkromného priestoru – sami si môžu vybrať, kde chcú sedieť, na čo, kedy a ako sa budú  sa pozerať. Divák je v prítomnosti, nie mimo nej. Súčasne je však chránený a do jeho osobného priestoru sa nezasahuje. Vytvárame novú koncepciu participácie diváka v predstavení. Divadlo, ktoré tvoríme je intelektuálnym divadlom, nie je však odcudzené od divákov, ktorí nemajú vyššie vzdelanie a neovládajú množstvo informácií. Naše divadlo je k dispozícii všetkým divákom; myšlienky patria všetkým. Naše divadlo je postavené na faktoch, nie je však dokumentárne. Je to divadlo reality. Život a umenie zjednotené v naliehavom tvorivom svedectve.