Program Stredoeurópskeho fóra 2018

BRATISLAVA

PIATOK, 16. NOVEMBER 2018

V-klub, Námestie SNP 12, Bratislava

19:00 Otvorenie

Miklos Harazsti (Maďarsko)

19:15 Niečo zhnité

V Európe sa stalo niečo doteraz nepredstaviteľné. Najprv na Malte, potom na Slovensku a najnovšie v Bulharsku – tri brutálne vraždy novinárov, ktorí rozkrývali prepojenia, čo mali ostať skryté. Investigatívni novinári sú dnes martýrmi demokracie – jej konštrukcia praská a neverejné záujmy, ktoré ju rozkladajú, sa vyliali na povrch. Európa má pred sebou nové synergie organizovaného zločinu, korupcie, oligarchov, politických a ekonomických elít. Čo spôsobuje zraniteľnosť vlád voči ich pôsobeniu? Čo môžeme urobiť?

Paul Caruana Galizia (Malta) – Misha Glenny (Veľká Británia) – Sławomir Sierakowski (Poľsko)

Moderátorka: Zuzana Wienk (Slovensko)

20:45 Niečo pevné

Tak v Poľsku ako v Maďarsku je rozhodujúcim bodom v rozklade demokratických inštitúcií boj o charakter ústavného súdu, a teda o ústavu. Na Slovensku vznikla bez varovania pred niekoľkými týždňami podobná situácia. Demokratická verejnosť potrebuje hlbšiu diskusiu o tom, čo je faktickou zárukou jej slobody a na čom musí trvať – diskusiu, ktorá nebude len o samotnom ústavnom súde, ani nie len o jeho význame, ale aj o tom, načo vlastne túto slobodu zaručenú ústavou potrebujeme. 

Bernhard Schlink (Nemecko)

Moderátor: Martin M. Šimečka (Slovensko)

SOBOTA, 17. NOVEMBER 2018

Stará Tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

19:30 Svetlana Alexijevič: Prvá Čestná Európanka

Časy zo second handu 

Úryvok z knihy

Ingrid Timková (Slovensko)

Laudatio

Peter Balko (Slovensko)

19:50 Ťažká nádej

Diskusia s publikom

Je imperatív pravdy a lásky v skutočnosti márny? Prečo dozvuky 20. storočia prinášajú stále novú a novú bolesť – osobitne v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine?

Svetlana Alexijevič (Bielorusko)

Moderátorka: Natalie Nougayrède (Francúzsko)

21:10 Žiadajme nemožné!

Aké možnosti má dnes demokratická verejnosť? Ako si má vybrať medzi cynizmom politických elít, ktoré sú skorumpované, a cynizmom populistov? Ako sa súčasné demokracie, ktoré vyrástli z revolúcií roku 1989, stali neslušnými? Prečo sa nimi stávajú aj západné demokracie? Európa potrebuje mobilizáciu občanov, ale aj mobilizáciu myšlienok a imagináciu. Zdá sa, že riešenia, ktoré sa dvomi tromi desaťročiami javili ako osvedčené a jediné možné, už nestačia. Ale ako môžu vzniknúť nové?

Ivan Krastev (Bulharsko) – Édouard Louis (Francúzsko) – Timothy Snyder (USA)

Moderátor: Michal Havran (Slovensko)

NEDEĽA, 18. NOVEMBER 2018

Divadlo Astorka Korzo’90, Námestie SNP 33, Bratislava

16:00 Vzbura proti nenávisti

Sú nepriatelia naši blížni? Aký je najlepší prístup? Treba proti nim demonštrovať a mobilizovať sa? Alebo by sme si mali s nimi sadnúť na kávu a pozhovárať sa? Odpovie mladý aktivista a politik, ktorý prežil besnenie na ostrove Utøya.

Erik Kursetgjerde (Nórsko)

Moderátor: Chris Keulemans (Holandsko)

16:30 Slušnosť ako sen

Rok 2018 bol rokom veľkej mobilizácie občanov vo viacerých krajinách – na Slovensku bezprecedentnej – proti korupcii a prepojeniu moci so zločinom. Ako sa energia masových demonštrácii a pochodov môže premeniť na cestu k slušnej, fungujúcej demokracii? Aká je pozitívna alternatíva vládnucej neslušnosti?

Marci Shore (USA) – Táňa Sedláková (Slovensko) – Mikuláš Minář (Česko), Radu Vancu (Rumunsko)

Moderátor: Chris Keulemans (Holandsko)

18:15 Prehriate ľudstvo

Postupné a akcelerujúce prehrievanie atmosféry má priamu súvislosť s prehriatím spoločenských a mentálnych procesov. V čom jednotlivé súvislosti spočívajú a ako sa vyvinuli? Ako súvisí táto akcelerácia s výbuchmi nenávisti a jej ideologickými formami?

Thomas Hylland Eriksen (Nórsko)

Moderátor: Chris Keulemans (Holandsko)

18:40 Nová nenávisť? 

Nenávisť sama nie je nová, naopak, v Strednej Európe má dlhú tradíciu. Ale nová je miera zrýchľovania dynamiky frustrácie a strachu, ktorá ju znásobuje. Čo môže zastaviť tento trend? V roku 1968 mali naši rodičia nádej, aj keď žiadali nemožné. Je aj nádej roku 2018?

Bożena Keff (Poľsko) – Thomas Hylland Eriksen (Nórsko) – Gábor Schein (Maďarsko)

Moderátor: Chris Keulemans (Holandsko)

BANSKÁ BYSTRICA

SOBOTA, 17. NOVEMBER 2018

Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

20:00 Doba vymknutá z kĺbov

O zrýchľujúcej sa dynamike globálnych procesov, ktorá mení podobu demokracie. O tom, ako sa premieta do našich životov a ako v nej udržať základnú spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť.

Thomas Hylland Eriksen (Nórsko)

Moderátor: Radoslav Sloboda (Slovensko) 

Súčasťou podujatia bude uvedenie knihy Rok protestov, ktorú predstavia Grigorij Mesežnikov a Tomáš Gális.