Stredoeurópske fórum o pamäti

 

20

Foto: Peter Župník

Práve na výročie vzniku vojnového slovenského štátu pod patronátom Adolfa Hitlera sa bude na Stredoeurópskom fóre diskutovať o pamäti, ale aj o sile čítania a čitateľov, s mimoriadnym maďarským spisovateľom GÁBOROM T. SZÁNTÓOM a moderátorkou BEATOU BALOGOVOU, šéfredaktorka denníka SME.

Kniha 1945 Gábora T. Szántóa, podľa ktorej vznikol film, ocenený viacerými medzinárodnými cenami, je príbeh odvrátenej strany konca vojny, návratu preživších z tábora smrti, ako sa odohral v mikrokozme maďarskej dediny. Je to príbeh, ktorý sa mohol odohrať kdekoľvek v Strednej Európe a je jedným z kľúčov k skrytým dejinám celého regiónu. Ich obnaženú podobu zažívame práve dnes.

Debata bude simultánne tlmočená z angličtiny a ako vždy, vstup bude voľný.

Podujatia sa koná v rámci projektu Silné čítanie, ktorý bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.