Právo na budúcnosť

days-dreams-32Foto: Peter Župník

Úlohou spoločnosti je pripraviť deti na život, ktorý bude vyzerať celkom inak ako sme ho doteraz poznali, a inak, ako vieme predvídať. Jediným, čo sa o ňom dá povedať, je to, že bude plný zmien. Vo svete práce bude kľúčom adaptabilita – pružnosť, tvorivosť, odolnosť, vynaliezavosť. Rozhodujúce bude ale aj to, ako hlboko v deťoch ukotvíme hodnotové postoje, ktoré budú držať budúcu spoločnosť pokope a pomôžu jej vyrovnať sa s neistotou a nejednoznačnosťou: hodnoty spolupatričnosti, kooperácie, dôvery, úcty k rôznosti.

Východiskovou tézou konferencie je, že inkluzívne vzdelávanie vo všeobecnom zmysle je cestou k vzdelávaniu pre budúcnosť. Tým, že si v ňom nevystačíme s tradičnou didaktikou, stimuluje tvorivosť škôl, a tým, že je z definície zacielené na indivíduum, sprítomňuje tie najdôležitejšie hodnoty ľudskej civilizácie – v zborovniach, triedach, v rodinách, v celej spoločnosti.

Konferencia a aktualizačné vzdelávanie Právo na budúcnosť sa po prvýkrát konala na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku v apríli 2018. V tomto roku nadväzujeme na iniciatívu prerušenú pandémiou.