Bertrand Ogilvie

    je francúzsky filozof. Žije v Paríži. Vyštudoval filozofiu, klasickú literatúru a logiku na parížskej Sorbone. Doktorskú prácu z filozofiu napísal na tému Cudzinec Hegel. Vo svojich knihách esejí sa zaoberá Jacquesom Lacanom, ale aj extrémistickým násiilím. V poslednej knihe La Second Nature du Politique: essai d’anthropologie negative (Druhá povaha politiky: pokus o negatívnu antropológiu) sa zaoberá prienikom medzi Na univerzite Paris X – Nanterre prednáša politickú filozofiu a psychoanalýzu.