Iveta Radičová

  je sociologička. Bývalá premiérka Slovenskej republiky a exministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. Bola tiež podpredsedníčkou politickej strany SDKÚ-DS. Je profesorkou sociológie, dekankou Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, prednáša sociológiu aj na BISLA a je Európskou koordinátorkou Európskej komisie. Je členkou Oxford Society, New York Academy of Sciences, International Sociological. Žije v Bratislave. Je tiež autorkou kníh Byť alebo nebyť – Európska únia? a Krajina hrubých čiar (rozhovor s Ľubou Lesnou). “V čase nových neistôt a neistého vývoja opäť vzniká pokušenie skoncovať s nepohodlím nezrelej spoločnosti.
  Až priveľa politických presvedčení je povrchných a mnohí sú ochotní nechať sa ovplyvňovať hlučnými jedincami alebo neočakávanými udalosťami. Tomu sa prispôsobujú mnohí politici – v snahe z nespokojnosti čo najviac vyťažiť. Kopírujú verejnú mienku, ktorú sami produkujú, a napokon sa stávajú vazalmi nepredvídateľných emócií.
  Lenže politika, ktorá sa podujme všetko demontovať, nikam nevedie, a reálne životné šance nikdy neposunie dopredu.
  V dejinách boli sny o istotách vždy sprevádzané realitou neistôt. Reálny svet je taký. S rôznosťou názorov a potenciálnym konfliktom medzi nimi. Dnes sa navyše mení vnímanie sveta. Vytvárame si bubliny sebapotvrdzovania a jednoduchých odpovedí, teda zóny istôt vo virtuálnom svete. Svet je však plný zmien a výziev, na ktoré treba vedieť reagovať.
  Ak na zmeny a neistoty reagujeme spochybňovaním základných hodnôt liberálnej demokracie – ľudskej dôstojnosti, slobody, solidarity a spravodlivosti, alebo ak reagujeme útekom od slobody, je to cesta do slepej uličky. Ak sa názorové či hodnotové konflikty končia deštrukciou a potláčaním pravdy a racionality, rozširuje sa priestor nenávisti, neznášanlivosti, agresivity.
  Každá kríza je zároveň šancou a príležitosťou. Je na nás, čo s tou šancou a príležitosťou urobíme, ako s nimi naložíme.
  Politika nemá ponúkať to, čo máme nenávidieť, ale to, čo je hodnotné – slobodu a demokraciu.
  Sloboda je základná a zásadná hodnota. Sloboda s rešpektom k zákonom, pravidlám demokracie a zodpovednosti (vrátane zodpovedného riadenia krajiny). Sloboda nie je ohrozenie; je to naša jediná istota dôstojného života. Chráňme ju pred agresivitou politiky hnevu a nenávisti.”