Jana Cviková

    je germanistka. Spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej vzdelávacej a publikačnej organizácie, kde pôsobí od začiatku deväťdesiatych rokov dodnes, o. i. ako vydavateľka Knižnej edície Aspekt. Žije v Bratislave. Jeditorkou a autorkou viacerých publikácií: napríklad spolu s Janou Juráňovou: Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (2008); Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku (2009). Prekladá z nemeckého jazyka a venuje sa publicistike, najmä v oblasti rodovej problematiky, kultúry a literatúry. V súčasnosti pôsobí tiež na Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave.