Peter Župník

    je výtvarný fotograf, jeden z členov Slovenskej novej vlny, ktorá študovala v osemdesiatych rokoch na pražskej FAMU. Žije v Paríži a v Levoči. Vystavoval v galériách po celom svete. Jeho fotografie figurujú vo množstve verejných zbierok: v Európskom dome fotografie, v Centre Georges Pompidou, Fond national d’art contemporain, v Elyzejskom múzeu v Lausanne a ďalších inštituciách a súkromných zbierkach. Okrem toho mu vyšli tri knihy fotografií: monografia Peter Župník, ktorej autorom je Václav Macek, Praha, paměti noci, vydaná v spolupráci s Českým centrom v Paríži, a publikácia z pražského vydavateľstva Torst v edícii Fototorst s názvom Peter Župník. Ako fotograf je spoluatorom knihy Andrey Pukovej Zaľúbení do Paríža. Medzi najnovšie veľké výstavy Petra Župníka patria Pohľad. Oltár Majstra Pavla v Spišskom múzeu v Levoči a Anima v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorá trvá až do 25. novembra. „Keď som pred desiatimi rokmi vstúpil do Zbrojovky Brno, veľkosť samotného areálu ma ohromila a vzápätí pohltila. Cítil som sa ako zrnko prachu, malý kamienok v neviditeľnej mozaike. Prázdne priestory, rôzne obdobia, stovky osudov, trasy ľudí a ich odkazy. Zástupy príbehov sa valili zo všetkých strán. Nemal som pri fotografovaní presnú predstavu, nechal som sa vtiahnuť do strateného času, stal som sa pozorovateľom a zároveň hercom v tomto poslednom predstavení na obrovskom javisku, mal som pocit, ze som pozorovaný vlastne tými, čo tu stratili roky a teraz sledujú, čo asi zaznamenám. Tá mozaika sa začala pomaly skladať, fragmenty vecí začali tvoriť nové kompozície, priehľady okien sa stávali rámami obrazov, vizualizácia ticha postupovala s hlučnosťou železných okien, detaily odhodených vecí ožívali v nových úlohách, z chaosu vyšli nové príbehy. Pokúsil som sa vytvoriť sériu obrazov, nájsť silné výtvarné momenty, ktoré sa stanú na okamih zastavenou večnosťou. A o chvíľu to všetko zmizne a vyrastie nové miesto s novým predstavením.“
    Viac na http://www.zupnik.eu. 
    Foto: Peter Župník