Radka Denemarková

    je česká spisovateľka, dramaturgička, prekladateľka nemeckých diel a literárna historička. Žije v Prahe. Vyštudovala germanistiku a bohemistiku na Filozofickej Fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, pôsobila ako vedecká pracovníčka Ústavu pre českú literatúru Akadémie vied Českej republiky a ako dramaturgička v Divadle Na zábradlí. Publikovala monografiu o režisérovi Evaldovi Schormovi Sám sobě nepřítelem (1998), román A já pořád kdo to tluče (2005). Za románovú monografiu o režisérovi Petrovi Léblovi Smrt, nebudeš se báti (2008), za román Peníze od Hitlera (2006) a za preklad románu Herty Müllerovej Rozhoupaný dech získala najvýznamnejšiu český literárnu cenu – Magnesia Litera. V roku 2003 bola nominovaná na Cenu Alfréda Radoka za inscenáciu Bernhardovej drámy Náměstí hrdinů. Jej posledný román Kobold (2011) bol nominovaný na cenu Česká kniha 2012. Viac o autorke nájdete na stránke http://www.denemarkova.cz/