Tony Curzon Price

    je britský ekonóm a podnikateľ. Je absolventom Lincoln College, Oxford, doktorát z ekonomiky si spravil na University College London. V rokoch 2007 až 2012 bol šéfredaktorom portálu openDemocracy.net, v súčasnosti je jeho prispievajúcim redaktorom a technickým riaditeľom. Okrem toho je online redaktorom where he is now contributing editor and technical director. He is rediguje web organizácie Intelligence Squared a má svoj blog tony.curzon.com. “Prečo uprednostňujeme zadlženosť pred rovnosťou a pocit viny pred súcitom? Pretože zadlženosť zväčšuje sféru, ktorú ovládajú prísni sudcovia. Možno je to postačujúce vysvetlenie, ale možno je vo veci aj čosi iné: myseľ, formovaná pocitom hriechu a viny sa cíti dobre – priam ako doma – v stave zadlženosti. Keď ste zadĺžený, svoju kritickú situáciu môžete uchopiť cez predstavu hriechu. Hriech je trh mysle, ktorý dláždi cestu skutočným trhom, zatiaľ čo ekonomika nám dáva model usporiadania mysle. Dlh v skutočnosti motivuje prostredníctvom strachu a ten zas vie rozkrútiť ekonomiku. Firma, zaťažená dlhom robí viac, než je prirodzené, len aby zaplatila ďalšiu splátku. Človek, ktorý má pocit viny, sa vždy snaží držať si sudcov od tela.“