Ágnes Heller

    je maďarská americká filozofka. Podľa vzoru marxistického mysliteľa György Lukácsa začala študovať filozofiu. Od roku 1955 prednášala na budapeštianskej univerzite. Od roku 1947 bola členkou MSDS, z ktorej bola po potlačení maďarskej revolúcie vylúčená. Musela odísť z univerzity, kam sa vrátila v roku 1967. Po okupácii Československa podpísala protestnú deklaráciu a v roku 1973 bola z politických dôvodov z univerzity prepustená. V roku 1977 odišla do austrálskeho exilu. Od roku 1986 je profesorkou na univerzite v New Yorku (New School for Social Research). Po roku 1989 sa stala členkou–korešpondentkou Maďarskej akadémie vied. Je autorkou množstva odborných štúdií.