Aleksander Kaczorowski

    je poľský novinár, spisovateľ, bohemista, šéfredaktor Aspen Revue. Žije vo Varšave. Autor životopisu Bohumila Hrabala Gra w życie (Hra na život), zbierky rozhovorov Europa z płaskostopiem (Európa s plochými nohami), románu Praskie łowy (Pražské poľovačky), zbierok esejí Praski elementarz (Pražská čítanka) a Ballada o kapciach (Balada o papučiach) a najnovšie monografie Havel.Zemsta bezsilnych (Havel. Pomsta bezmocných).‬ “Od čias, keď sa Henry Kissinger počas svojej prvej návštevy v slobodnom Poľsku neustále plietol, keď hovoril: ‘Som veľmi rád, že som vo Varšave, teda vo Východnej Európe, ééé, chcel som povedať v Strednej Európe’, už nikto našu príslušnosť k Západu a Európe nespochybňuje. Ale tak to predsa nemusí byť navždy. Stredná Európa môže predstavovať víziu, sen, mýtus alebo nočnú moru. Aby sme sa vyhli nočnej more, nenechali sa uniesť mýtmi, nestrácali čas snením, ale uskutočňovali víziu, musíme splniť päť podmienok. Za prvé, nesmieme vstupovať do úlohy nemeckého pomáhača v novej Mitteleurópe. Nikto to nepotrebuje, ani Nemci. Za druhé, musíme pochopiť, že našim cieľom nie je akési mýtické stredoeurópske spoločenstvo, ale účinná regionálna záujmová skupina v rámci Európskej únie. Za tretie by sme mali za týmto účelom využiť Visegrádsku skupinu, otvorenú spolupráci so štátmi Strednej a Východnej Európy, ale tiež západného Balkánu a s krajinami Východného partnerstva. Za štvrté, musíme pochopiť, že strategickým cieľom stredoeurópskej záujmovej skupiny nie je uspokojovanie národných egoizmov skupiny štátov, a tým menej jednej krajiny, ale zachovanie charakteru Európskej únie ako spoločenstva a jej premena v skutočnú politickú federáciu. Za piate, pamätať, že akokoľvek chápaná Stredná Európa, nám nenahradí Európsku úniu. Práve Európska únia je skutočnou úniou stredoeurópskou – v dejinách prvou šancou na nevynútenú, nekrvavú integráciu celej Strednej Európy.“