Andrej Kiska

    je štvrtý prezident Slovenskej republiky, do funkcie zvolený ako občiansky kandidát 29. marca 2014. Filantrop a bývalý podnikateľ, vzdelaním elektrotechnický inžinier, je okrem iného zakladateľ charitatívnej neziskovej organizácie Dobrý anjel. V októbri 2015 sa stal podľa prieskumu Focus najdôveryhodnejším ústavným činiteľom. Žije v Bratislave a v Poprade. V prejave pri preberaní Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie Andrej Kiska povedal: “Európska únia je stále skvelý a stále úspešný projekt mieru, demokracie a prosperity, aký nemá v dejinách obdobu. A myslím, že nikto rozumný nemôže spochybniť, že v Európskej únii máme dostatok zdrojov a kapacít na to, aby sme zvládli všetky predstaviteľné problémy. To, čo dnes ale potrebujeme najviac a urýchlene, to je obnoviť dôveru a sebadôveru. Že si dokážeme nielen užívať, keď je úspech. Že sa dokážeme naučiť žiť v takejto veľkej rodine a zvládať nielen oslavy a sviatky. Ale aj nešťastia, omyly, chyby alebo slabosti. Všetko, čo patrí k normálnemu životu. Slovensko pripravilo pre naše predsedníctvo užitočné konkrétne priority. Ale to, čo sa stane našou najvyššou prioritou, ambíciou a vkladom, ktorý ponúkame Európskej únii nasledujúcich šesť mesiacov, je služba čestného, poctivého a úprimného sprostredkovateľa. Pri hľadaní dôvery a sebadôvery. Medzi členskými krajinami a ich záujmami, v prospech celku. Budeme pozorný, trpezlivý a empatický hostiteľ a moderátor, ktorý povzbudzuje každého, kto dnes hovorí o sebareflexii a záleží mu na Európskej únii. A vyzývajme, aby ku svojmu želaniu pridal konkrétne predstavy. Chceme pomôcť sprostredkovať európsky dialóg, v ktorom si všetci zachováme schopnosť počúvať sa navzájom bez toho, aby sme hneď vynášali súdy. Chceme pomôcť tomu, aby sme na rozbúrené emócie naprieč Európskou úniou dokázali reagovať ako ľudia veľkého srdca, dobrej vôle a múdrej skúsenosti — aby sme k sebe navzájom preukázali takt a veľkorysosť. Aby sme posilnili vedomie, že zodpovednosť za Európu mieru, demokracie, solidarity a dôstojného bezpečného života pre všetkých nesieme všetci spoločne. A že ju unesieme aj do ďalších rokov a odovzdáme naše spojenectvo – kontinent mieru, slobody, demokracie, solidarity a prosperity — aj naším deťom a v dobrej kondícii. Zodpovednosť nesieme všetci. Nielen Brusel. Ale aj Tallin a Madrid. Praha. Amsterdam a Ľubľana. Rím. Varšava a Lisabon. Riga. Dublin a Budapešť. Nikózia a Kodaň. Viľnius. Valletta a Helsinky. Atény. Viedeň a Štokholm. Záhreb. Luxemburg a Bukurešť. Sofia. Paríž a Berlín — a Bratislava. Toto vôbec nie je samozrejmé. Toto je jednoducho skvelé. My to zvládneme, Slovensko. My to zvládneme, Európska únia.”