Anna Daučíková

    je výtvarníčka. Žije v Prahe a v Bratislave. Absolvovala Vysokú školu výtvarného umeina v Bratislave, v ateliéri Václava Ciglera. V osemdesiatych rokoch žila v Moskve, kde nafotografovala čiernobiely súbor moskovsko/sovietskeho obdobia, roku 1991 sa vrátila späť na Slovensko, stala sa spoluzakladateľkou prvého slovenského feministického časopisu Aspekt. Roku 1994 prestáva maľovať, začína s inštaláciami a s videom. Od roku 1999 sa venuje pedagogickej činnosti a to nielen na bratislavskej Vysokej škole výtvarného umenia, kde vedie ateliér videa multimediálnej tvorby, ale svojimi novými pedagogickými metódami vedie mladých výtvarníkov od roku 2011 tiež na pražskej Akadémii výtvarných umení. Jej tvorba je súčasťou mnohých zbierok, okrem iného aj Slovenskej národnej galérie v Bratislave.