Anna Jermolajevová

    je ruská výtvarníčka, venuje sa najmä fotografii a videoinštaláciám. Narodila sa a vyrástla v Leningrade, žije vo Viedni a v Karlshrue. V mladosti sa zapojila do disidentského hnutia, bola prenasledovaná za spoluprácu s časopisom Demokratická opozícia a roku 1989 odišla zo Sovietskeho zväzu, vvyštudovala dejiny umenia na Viedenskej univerzite a grafiku na Akadémii výtvarných umení, od roku 2005 prednáša na univerzite v Karlsruhe. Zameriava sa na odhaľovanie kontrolných mechanizmov politickej moci. Jej poväčšine dokumentárne videofilmy odrážajú každodenné zdanlivo stabilné rozmery našej skutočnosti a pomocou filmových prostriedkov odhaľujú ich dvojznačné, absurdné a skurilné stránky. Získala celý rad vyznamenaní, medzi nimi aj rakúsku Outstanding artist award (cenu pre vynikajúceho umelca). Vystavovala okrem iného vo Viedni, Innsbrucku, Klagenfurte, Pasove, Berlíne, Prahe, Moskve, Zurichu a Karlsruhe.