Erhard Busek

    je rakúsky politik. Žije vo Viedni. V prvej polovici deväťdesiatych rokov bol ministrom pre školstvo a vedu, neskôr vicekancelárom rakúskej vlády a neskôr osobitným splnomocnencom vlády pre rozšírenie Európskej únie. Roku 2002 sa stal osobitným koordinátorom Paktu stability pre juhovýchodnú Európu. Je prezidentom Európskeho fóra Alpbach ako aj Inštitútu pre Podunajsko a Strednú Európu vo Viedni. Od roku 1994 je tiež rektorom Odbornej vysokej školy v Salzburgu. Je autorom viacerých kníh a štúdií, medzi nimi Cesta do vnútra Európy – protokol Rakúšana (2001) a Dvere otvorené na východ (2003). Držiteľ množstva čestných doktorátov vrátane čestného doktorátu Univerzity Komenského v Bratislave. V osemdesiatych rokoch navštevoval Bratislavu a ako jeden z mála západných politikov udržoval kontakty so zakázanými slovenskými intelektuálmi.