Franz-Karl Prüller

    je riaditeľom Nadácie ERSTE, veľkej nadácie, zameranej na strednú a stredovýchodnú Európu, ktorá je zároveň držiteľkou kontrolného podielu ERSTE Bank. Žije vo Viedni. Jeho meno je pre občiansku verejnosť týchto krajín známe napríklad v súvislosti s veľkou iniciatívou Nadácie ERSTE, s medzinárodným ocenením Social Integration Award, udeľovaným každé dva roky občianskym iniciatívam v týchto krajinách. Samotné udeľovanie cien – akési Oscary sociálnej integrácie a ľudských
    práv –, posledný ročník, ktorý sa konal vo viedenskom Museumsquartier, majstrovsky moderoval Franz Karl Prüller – je zároveň veľkolepou propagáciou princípu sociálnej integrácie. Než začal pôsobiť v ERSTE, pracoval sedemnásť rokov v Caritas Austria, jednej z hlavných charitatívnych organizácii a poskytovateľov sociálnych služieb v Rakúsku, a bol tiež predsedom nadácie Člověk v tísni. Vyštudoval lesníctvo vo Viedni, a neskôr medzinárodné vzťahy v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii. Pôsobí i v dozornej rade Inštitútu good.bee Credit na poskytovanie mikropôžičiek, je členom riadiaceho Európskeho fondu pre Balkán. V rozhovore na túto tému povedal: „Sociálne podnikanie dnes mnoho ľudí považuje za všeliek na všetky naše sociálne neduhy a výzvy. Je to trošku aj móda a som predsvedčený, že to nemôže nahradiť solídny systém sociálneho zabezpečenia. Spoločnosť má mať sociálnu politiku, schopnú udržať dôstojný život a sebaúctu každému svojmu členovi. No aj tak zohráva sociálne podnikanie – sociálny biznis, a osobitne to, čo sa dnes nazýva ,social entrepreneurship‘, významnú úlohu v takzvanej tranzícii krajín strednej a stredovýchodnej Európy. Porovnateľne tenšie sociálne dávky vo viac-menej všetkých týchto krajinách (kontrastujúce s pomermi v západných krajinách s rozvinutým sociálnym systémom) znamenajú, že zoči- voči naliehavým sociálnym problémom je nutné preukázať tvorivosť, podnikavosť a podnikateľskú energiu. Myslím, že sociálne podnikanie je tu naozaj nevyhnutné, musí doplniť sociálne služby financované štátom a povzbudiť v sociálnej sfére kreatívne myslenie.“