Gilles Kepel

    je francúzsky orientalista, sociológ a politológ, najuznávanejší európsky expert na islam. Absolvent Inštitútu politických študií v Paríži, doktor sociológie a politológie. Žije v Paríži, pracuje ako riaditeľ výskumu v Národnom stredisku pre vedecký výskum – Centre mezinárodných študií a výskumu (CNRS/CERI). Je profesorom na Inštitúte politických studií v Paríži, kde vedie postgraduálny program zameraný na arabsko-moslimský svet. V rokoch1994 – 1996 pôsobil ako hosťujúci profesor na amerických univerzitách (New York University, Columbia University). Je autorom niekoľkých úspešných kníh, najslávnejšia je Božia pomsta, Džihád – vzostup a pád islamismu nebo Korene radikálneho islamu, ktorá vyšla aj v českom preklade. Okrem toho po česky vyšli tiež eseje pod titulom Válka v srdci islámu. “Nejde len o získavanie hlasov extrémnej pravice. Dnes dokonca aj vo Francúzsku – prezident François Hollande – používať veľmi ostrý slovník. Napríklad vo svojom postoji k Rómom. Jeho vyjadrenia znepokojujú aj ľudí, ktorí sú pôvodom z moslimských krajín, aj keď jeho slová nie sú priamo namierené proti nim. Ale na parížskych moslimských premestiach je to tak vnímané. Afmosféra v Európe vôbec je veľmi zlá. Ľudia sa cítia ohrození nielen prílivom imigrantov z moslimských krajín, ale aj ich vysokou pôrodnosťou. Medzi oboma stranami vzniká množstvo nedorozumení. Tento problém, toto napätie, by sa však malo riešiť rýchlo, pretože inak Európa dosť riskuje. Mám obavy. Ak sa moslimská populácia bude v reakcii na silnejúci tlak cítiť odstrkovaná, bude sa menej identifikovať s francúzskou alebo európskou spoločnosťou, ktorej je súčasťou. Výrazy a vety v Koráne majú mnoho významov a možných interpretácií, zaleží na tom, kto a ako tieto texty vykladá. Ale ako hovorím, je to aj problém samotných moslimov. Aby sami zo svojich radov vytláčali tých, ktorí hlásajú nenávisť a radikalizmus, aby sa od nich dištancovali a nenechali ich hovoriť za seba. Všetky náboženstvá sú transformované stavom spoločnosti v určitom období. V období prosperity bol islam náboženstvom, ktoré spoločnosť podporovalo. No v časoch úpadku v náboženstve moslimovia hľadajú spravodlivosť a zdroj dôstojnosti, ktorú im podľa nich berie súčasný globalizovaný svet.”