Ivajlo Dičev

    je bulharský kultúrny antropológ a esejista. Žije v Sofii. Je profesorom kultúrnej antropológie na Univerzite sv. Klimenta Ohridského. Spolupracuje s bulharským vydaním Lettre Internationale a bulharským denníkom Sega. Niekoľko rokov prednášal vo Francúzsku a v Spojených štátoch. Píše tiež romány a poviedky.