Jacek Dehnel

    je poľský spisovateľ, básnik, prekladateľ a maliar. Žije vo Varšave a vo Viedni. Vydal deväť zbierok poézie, niekoľko zbierok poviedok a esejí, venovaných fotografiám a mapám, čítaniu a knižkám a niekoľko románov, najnovšie Matka Makryna a Krivoklat. Pod pseudonymom Maryla Szymiczkowa spolu so svojím partnerom Piotrom Tarczyńským vydáva tiež sériu retrodetektíviek. K jeho najznámejším prozaickým dielam, ktoré vyšli aj v slovenčine, patria romány Babuľa, Saturn, inšpirovaný takzvanými čiernymi maľbami Francisca Goyu. Do poľštiny preložil významné diela americkej literatúry (napríklad Henryho Jamesa, či román Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby) a píše pravidelné komentáre do Gazety Wyborczej. Jacek Dehnel je nositeľom mnohých literárnych ocenení, okrem iného Pasu časopisu Polityka, Ceny Kościelskich či bronzovej medaily Gloria Artis. „Politici i novinári na oboch stranách sporu sa uchyľujú nielen k urážkam, ale aj diskriminačnému jazyku, založenému na sexizme, homófobii a xenofóbii. Neprekvapuje to ani natoľko v prípade konzervatívnej strany, no opačný tábor tiež vo veľkom využíva takúto taktiku: straší PiSlamom, vysmieva sa z nízkej postavy a údajnej homosexuality Kaczyńského, rozpráva o jeho údajnej psychickej chorobe, prejavuje pohŕdanie chudobnými a sexistický prístup k ženám (napríklad na protesty feministiek reaguje heslom: Podporujeme ženy, lebo sú sexi). A mladá generácia je celkovo znechutená nielen politickou triedou, ale aj otrepanými, mačistickými vtipmi a nedostatkom akejkoľvek reflexie tých, čo prehrali ostatné voľby, ale naďalej v tom nevidia svoju vinu a nemienia sa vzdať neoliberálneho projektu, ktorý ostal nezmenený od deväťdesiatych rokov. (…) Možnože technika spálenej zeme natoľko oslabila oboch aktérov a natoľko zablokovala akúkoľvek možnosť vzájomného porozumenia či aspoň výmeny argumentov a názorov, že ostalo už len spálenisko, na ktorom musí vyrásť úplne nová sila. Slobodná od sporov príslušníkov opozície osemdesiatych rokov, ktorí nezbadali, že postupne, jeden po druhom, vstupujú do dôchodkového veku.“
    Foto: PAP/Andrzej Rybczyński