Jakub Drábik

    je historik. Žije v Bratislave, kde pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe titul PhD. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu (predovšetkým britského a českého fašizmu) a dejinami Veľkej Británie v 20. storočí. V Spojenom kráľovstve absolvoval niekoľko študijných a výskumných pobytov, v akademickom roku 2012/2013 pôsobil na Oxford Brookes University ako Visiting Research Scholar. Je autorom monografie Mýtus o znovuzrození : Britská unie fašistů a její propaganda. „Fašisti sú presvedčení, že žijú v úpadkovom období, v dekadentnej a degenerovanej spoločnosti. Namiesto rezignácie však podľa svojho vlastného presvedčenia bojujú za ‘očistu’ a vytvorenie novej, alternatívnej (a hádam ani netreba dodávať – utopickej) spoločnosti alebo spoločenského usporiadania. Demokracia ako forma vlády zlyhala a je absolútne nevyhnutné nastoliť nový spoločenský systém – fašizmus. Pri tomto nastoľovaní je podľa nich nevyhnutné (v princípe vždy násilím) odstrániť všetky prekážky, vrátane príčin zodpovedných za ‘neblahý’ stav vecí. Zodpovedná za tento úpadok je vždy nejaká reálne existujúca alebo zmyslená skupina, od ktorej je podľa nich potrebné národ, etnikum alebo štát a pod. ‘očistiť’. Často boli ako títo ‘škodcovia’ označovaní Židia, ale nie je to pravidlom, môžu to byť aj bankári, ‘kapitalisti’, či politici. Môže to byť prakticky akákoľvek skupina ktorá sa dá vymedziť a nejakým spôsobom sa odlišuje od inej, vyvolenej skupiny, národa či etnika. Ak je fašizmus úspešný, v podstate nevyhnutne vedie ku genocíde alebo odstráneniu danej, neželanej skupiny obyvateľstva. To, že niekto pochoduje v uniforme, používa nacistické alebo fašistické symboly, alebo je jednoducho rasista, z neho ešte automaticky nerobí fašistu. Nie každý, koho novinári označia za fašistu, ním skutočne aj je, a možno by nebolo zlé, keby sme začali rozlišovať medzi fašizmom, radikálnou pravicou, extrémistami, rasizmom a pod.; keby sme začali pomenovávať veci pravými názvami, i keď sa to na prvý pohľad zdá ako malichernosť. Presná definícia a porozumenie pojmu fašizmus je prvým krokom na ceste k jeho odstráneniu.“
    Foto: Archív Jakuba Drábika