Justin Wedes

    je americký pedagóg a aktivista. Žije v Brooklyne. Vyštudoval fyziku a jazykovedu na Michiganskej univerzite a ako pedagóg sa venoval žiakom zo sociálne slabých spoločenských vrstiev. Je jedným zo zakladateľov Valného zhromaždenia New Yorku, z ktorého sa zrodilo hnutie Occupy Wall Street a neskôr sa rozšírilo po celých Spojených štátoch. V súčasnosti sa angažuje vo vzdelávacej mimovládnej organizácii Class Size Matters, ktorá sa zasadzuje za zmenšenie počtu detí v triedach, a je jedným z riaditeľov Paul Robeson Freedom School, školy, ktorá sa usiluje o duchovné oslobodenie mládeže. V denníku The Guardian s dvojročným odstupom zhodnotil hnutie Occupy Wall Street: „Svoje poslanie tu našla nová generácia ľudí, ktorí túžia po zmene a neuspokojuje ich čakať, kým im politický establishment dovolí prevziať iniciatívu. Za nášho krátkeho života sa nám už podarilo zmeniť tému celonárodného diskurzu od zadĺženia a škrtov v rozpočte na nerovnosť príjmov a korupciu. V boji sa vždy mení taktika na základe získaných skúseností a testovania rastúcej sily tlaku obyčajných ľudí. Náš projekt, ktorý je zatiaľ ešte v plienkach, buduje na tom, čo dosiahli hnutia za občianske práva a proti vojne, z úspechov boja proti globalizácii, za práva žien a iné iniciatívy za sociálnu a hospodársku spravodlivosť. Isteže, budúcnosť je neistá, nebojíme sa však chaosu, typického pre našu éru. Niet inej cesty, ako spochybniť status quo stále rastúcej zadĺženosti, klesajúceho množstva pracovných príležitostí a likvidácie občianskych práv. Pre dvoma rokmi nová generácia našla svoje poslanie v táboroch po celej Amerike. Neustaneme v našej snahe nenásilnou cestou znovu získať kontrolu nad našou krajinou, našou budúcnosťou a našimi snami.“