Károly Füzessi

    je maďarský občiansky aktivista, jedným z hlavných lídrov súčasných masových protestov proti korupcii a plánovanej dani z internetu. Žije v Budapešti, kde študuje na filozofiu a knihovedu na Univerzite Eötvösa Loránda. Bol súčasťou maďarských študentských protestov roku 2012 a členom študentskej siete Hallgatói Hálózat (Student Network). V súčasnosti rediguje politický blog Kettős Mérce – http://magyarinfo.blog.hu (Dvojaký meter), a spoluorganizuje platformu s názvom Humán platform spájajúcu aktivity mimovládok a odborov v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.„Mojou víziou je a reinterpretovať slovo politika a vrátiť mu jeho pôvodný význam: ľud, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o svojich komunitách. Verím, že politický aktivizmus tkvie v jazyku. Preto by malo byť naším cieľom byť protiváhou politických machinácií, ktoré sa usilujú rozkladať slová ako liberalizmus, ľavicová politika. Len vtedy totiž môžeme totiž hovoriť s príslušníkmi svojho spoločenstva, ak tieto slová nadobudnú svoj skutočný význam. No a na druhej strane, kľúčový je dosah: musíme sa snažiť informovať čo najviac ľud, klásť kľúčové otázky, dávať dokopy ľudí v rámci našej krajiny aj v zahraničí. Naplniť slovo demokracia skutočným významom. Situácia v Maďarsku je čoraz horšia a žiadna skutočná alternatíva škodlivým a nekompetentným krokom Orbánovej vlády sa nečrtá. Tento proces sa však začal veľmi dávno a väčšina našich problémov v Strednej Európe má spoločné korene.“