Krzysztof Czyzewski

    je poľský básnik, esejista a vydavateľ. Vyštudoval poľskú filológiu na Univerzite v Poznani. Bol spoluzakladateľom a redaktorom podzemného časopisu Czas Kultury, s ktorým spolupracoval do konca osemdesiatych rokov. Roku 1990 bol jedným zo zakladateľov a predsedom Fundacja Pogranicze (Nadácie Pohraničie), ktorá sa zameriava výlučne na propagovanie étosu pohraničia a budovaniu mostov medzi predstaviteľmi rozličných náboženstiev, etnických a národnostných skupín a kultúr. Roku 1991 sa presťahoval do Sejn, kde založil Ośrodek Pogranicze — sztuk, kultur, narodów (Centrum Pohraničie – umenia, kultúry, národy) a stal sa jeho riaditeľom. Od roku 1994 rediguje časopis Krasnogruda, ktorý založil; vedie tiež Wydawnictwo Pogranicze (Vydavateľstvo Pohraničie). Roku 2008 vydal zbierku svojich esejí a prednášok pod titulom Linia Powrotu. Zapiski z Pogranicza (Línia návratu. Poznámky z pohraničia).