Lucia Žitňanská

    je politička, vysokoškolská pedagogička, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedníčka strany Most-Híd, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR. “Asi sa zhodneme na tom, že miera nenávisti a agresie v spoločnosti a na internete prekračuje únosné hranice. Útoky na česť, dôstojnosť, vyhrážky násilím či dokonca smrťou nie sú výnimkou. Tiež sa asi zhodneme na tom, že trestné činy extrémizmu a rasovo motivované trestné činy nie je ľahké dokázať a že na ich objasnenie je potrebná skúsenosť a špecializácia. Pretože nie každý nenávistný prejav je trestný čin a extrémisti majú tiež právnikov. A ‘hrdinov’ tvrdiacich, že ich profil na facebooku nie je ich, a že ten nenávistný koment napísal niekto cudzí, je tiež dosť. Dlho sme počúvali odborníkov na extrémizmus, ktorí z praxe poukazovali na nedokonalosti legislatívy. Preto sme na jeseň minulého roka pripravili novelu trestných kódexov, v štandardnom legislatívnom procese ju predložili do parlamentu, a preto ju aj poslanci v závere roka veľkou väčšinou schválili. Zaplátali sme ňou niekoľko dier, ktoré bránili v trestaní existujúcich trestných činov. Konkrétne išlo napríklad o dokazovanie rasovej motivácie činu. Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný, už nie je nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti a etnickej skupine. Trestná je po novom nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia. Zaviedli sme skutkovú podstatu nového trestného činu apartheidu a upravili sme aj definíciu extrémistického materiálu. Dnes sa už rasovým útokom venuje špeciálny útvar polície, špeciálna prokuratúra a rozhoduje o nich špecializovaný trestný súd. Lebo aj toto je jeden z výsledkov novely a verím, že prispeje k zjednoteniu postupov a k odstráneniu najčastejších problémov s výkladom a aplikáciou extrémistickej legislatívy. (…) Dovolím si jeden apel. Opakujem, myslím si, že všetci demokraticky zmýšľajúci ľudia sa zhodneme, že extrémizmus predstavuje pre našu spoločnosť naozaj veľký problém. Dnes máme jeden nástroj, ktorý v boji s ním vieme použiť. Tak aspoň tento jeden nechajme bokom od politických sporov a osobných ambícií, aby sme nedávali ďalšiu príležitosť extrémistom robiť zo seba obete.”
    Foto: Archív Lucie Žitňanskej

  • Význam našich slov

    Úvodné poznámky Lucie Žitňanskej, podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR na Stredoeurópskom fóre o fašizme.