Maciej Zaremba

    je švédsky novinár a prekladateľ, publikuje články na polititické a kultúrne témy v denníku Dagens Nyheter. Žije v Štokholme. Ako sedemnásťročný emigroval s matkou do Švédska po antisemitskej kampani roku 1968 a po vzniku Solidarity roku 1981 začal písať reportáže z Poľska. Roku 1997 vyvolalo veľký rozruch vydanie jeho knihy De rena och de andra… (Čistí a tí iní… ), v ktorej odhalil prípady nútenej sterilizácie nežiaducich osôb vo Švédsku. Za svoju poslednú knižku Den polske rörmokaren och andra berättelser från Sverige (Poľský inštalatér a iné príbehy zo Švédska) získal švédsku Veľkú novinársku cenu. Maciej Zaremba sa ďalej – sám alebo spoločne so svojou ženou, švédskou spisovateľkou Agnetou Pleijelovou – venuje aj prekladom poľskej literatúry do švédštiny.