Milena Bartlová

    je česká historička umenia, zaoberá sa umením a kultúrou stredoveku, metodológiou dejín umenia, múzeológiou a vizuálnymi štúdiami. Žije v Prahe. Je profesorkou na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Prahe. V kníhkupectvách je k dispozícii jej posledná monografia Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, okrem iného tento rok prispela tiež do zborníku Krize, nebo konec kapitalismu? editora Jiřího Peheho. V polovici novembra vyjde jej nová knižka Obrazy a udávýberlosti, ktorá obsahuje z komentárov, ktoré pravidelne píše pre portál Artalk.cz.