Mitchell Cohen

    je americký esejista, jeden zo šéfredaktorov časopisu Dissent, ktorý patrí medzi najdôležitejšie intelektuálne periodiká v Spojených štátoch. Narodil sa v New Yorku, vyštudoval na Columbia University, vyučuje politológiu na Baruch College a na CUNY (City University of New York) Graduate Center. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí Zion and the State (Sion a štát), ktorá vyšla v Columbia University Press. Vo svojich esejách a knihách sa venuje rôznym témam – otázkam teórie sociálnej demokracie, vzťahom medzi politickými ideami a kultúrou, osobitne operou. Definuje sa ako “sociálny democrat” alebo “liberálny socialista” a zavádza pojem “rooted cosmopolitanism” – na označenie kozmopolitov vedomých si svojich koreňov: je to spôsob, ako môžeme byť ako občania prepojení s vlastnou spoločnosťou a pritom ostávať univerzalistami. Mitchell Cohen prednáša na mnohých európskych a amerických univerzitách vrátane Princetonu a Stanfordu. Je “americký dopisovateľ” francúzskeho časopisu Raisons politiques, prispieva do množstva časopisov, napríklad Times Literary Supplement, Les Temps Modernes, Musik & Aesthetik, a The New York Times Book Review. “Dnes sme svedkami toho, ako sa istý typ antisionizmu prekrýva s antisemitizmom. Väčšina predsudkov vychádza vždy z tej istej mentálnej štuktúry, vychádza z nej aj antiamerikanizmus. Je ľahšie mať všetky odpovede vopred, než mať pred očami skutočný svet a životy skutočných ľudí. Mám podozrenie, že antisemitizmus, tak ako aj antisionizmus sa dá vystopovať v časti ľavicového spektra a že spočíva v trvalej neschopnosti pochopiť konkrétne podmienky Židov v Európe. Toto zlyhanie často súviselo so slepým internacionalizmom, ktorý má na všetky problémy jediné riešenie. Keď vybudujeme beztriednu spoločnosť, židovský problém zmizne. Keď vybudujeme beztriednu spoločnosť, zmizne sexizmus, zmizne rasizmus a tak ďalej, môžete si tam doplniť čokoľvek. V konečnom dôsledku táto slepota posilňuje intoleranciu, nafúkanosť a sklon k intelektuálnym skratkám. Jednou z takýchto skratiek je “treťosvetizmus”, ktorý sa teraz zamaskoval za postkolonializmus – ak ho aplikujete na Blízky východ, vyjde vám že za všetko, čo robí Hamas, môže ‘sionizmus’. Asi by sa bolo treba opýtať na internacionalizmus Hamasu.”