Sir Robert Cooper

    je britský diplomat a špeciálny poradca Európskej komisie. V roku 2002 mu vyšla knižne esej The Post-Modern State (Postmoderný štát), v ktorej predstavil ideu “nového liberálneho imperializmu”. Jeho myšlienky boli kľúčové pri implementácii Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky – Robert Cooper je od čias Tonyho Blaira považovaný za tvorcu aktuálnej zahraničnopolitickej línie Európskej únie. Žije v Londýne.“Hrozba, ktorej EÚ v súčasnosti čelí, je svojím spôsobom rovnako smrteľná ako tá, ktorá postihla Habsburskú monarchiu pred sto rokmi. Namiesto nekontrolovateľného rozmachu armád a námorníctva zo začiatku 20. storočia, kedy len zopár ľudí chápalo dôsledky nových vojenských technológií, žijeme dnes vo svete neovládateľných globálnych finančných trhov pracujúcich s nástrojmi, ktorým opäť rozumie len hŕstka ľudí. A kríza zasiahla samotné srdce Európskej únie. Ak EÚ prestane byť poskytovateľom prosperity a namiesto toho sa stane zdrojom zbedačovania, čaká ju rovnaký pád. Pretože na rozdiel od Habsburskej monarchie únia nie je štát, ale spoločenstvo štátov, jej pád nezačne uprostred, ale na okrajoch. Ak niekedy umrie, nebude to tresk, ale stane sa tak s fňukaním. Táto ryba nesmrdí od hlavy, ale od chvosta. K explózii nedôjde v Bruseli, ale na aténskych, rímskych alebo madridských uliciach. Možno už vidíme prvé náznaky. A ak k explózii dôjde, tá zmetie so sebou otvorené hranice, jednotný trh, prax vzájomnej súčinnosti, spoluprácu v množstve odvetví, a napokon dobré vzťahy ktoré prinášali mier a zmysel pre spoločenstvo počas vyše päťdesiat rokov.”