Shams Asadi

    je rakúska urbanistka, komisárka pre ľudské práva mesta Viedeň a riaditeľkou nového viedenského Úradu pre ľudské práva. V minulosti sa venovala ochrane práv zamestnancov a zápasu proti diskriminácii vo viedenskej regionálnej vláde. Shams Asadi pochádza z Iránu. Vyštudovala urbanistiku a žila v Iráne, Turecku, Spojených štátoch a Rakúsku. Žije vo Viedni. Zameriava sa na mestskú regeneráciu a strategickú asanáciu a zastupuje mesto Viedeň na medzinárodných fórach, venovaných tejto problematike. Angažuje sa tiež v otázkach, súvisiacich s problematikou rodovej rovnoprávnosti a diverzity a je členkou rozličných správnych rád, komisií a združení, zameraných na podporu sociálnej rovnosti a zlepšovanie interkultúrnej komunikácie. “Keďže ako Iránčanka pochádzam z neeurópskej kultúry a teraz žijem vo Viedni a venujem sa mestskému plánovaniu, táto skúsenosť mi umožňuje pristupovať k problematike voľného priestoru a migrácie z rozličných perspektív. Po prvé som sama zažila, aké to je byť ‘cudzinkou’; po druhé som sa v rámci štúdia zaoberala problematikou využívania nezastavaných plôch, najmä v slumoch v Izmire, takzvaných ‘gecekondu’. ‘Gecekondu’znamená v doslovnom preklade ‘postavené cez noc’. Tento názov vychádza zo špecifika tureckého právneho systému. Podľa neho budovu, ktorú postavia cez noc a ktorá je zastrešená, už neslobodno zbúrať. Takéto obydlia nemožno chápať ako ‘slumy’ v obvyklom slova zmysle, pretože väčšina budov je postavená z kameňa, majú malé záhradky a s priebehom času k nim dokonca pribúdajú aj ďalšie poschodia.”