Stephan Eibel Erzberg

    rakúsky autor, píše básne, poviedky, romány a divadelné hry. Žije vo Viedni. Rád sa venuje dekonštrukcii jazyka moci. V slovenčine mu vyšla krátko po revolúcii próza Fenster Helmut. Narodil sa v štajerskom Eisenerzi, od roku 1972 žije vo Viedni, meno Erzberg používa ako umelecké priezvisko. Vychodil obchodnú školu, a pracoval najskôr ako mzdový účtovník. Neskôr vo Viedni vyštudoval sociológiu a začal sa živiť ako spisovateľ. Koncom osemdesiatych rokov bol v Bratislave na konferencii o európskom románe, ktorú organizoval Zväz spisovateľov, a spôsobil na nej škandál, keď sa dožadoval odpovede na otázku, kde je Dominik Tatarka. Stephan Eibel sa nechce označovať za spisovateľa. Slovo “spisovateľ” mu “zaváňa povolaním,” radšej chce byť literát. ”Literát, to je jednoducho človek, ktorý má možnosť čítať a písať. Len čo je z toho povolanie, začne sa pátos, a podstatné je byť proti pátosu.” Krátka báseň s názvom Budovanie múru, sa vo Wiener Zeitung online objavila pred pár dňami: “a múr okolo ríše/ bol vyšší a vyšší/ a musel sa ešte viac zvýšiť/ aby aj vtáci/ nech len umrú tam vonku.”